www.eprace.edu.pl » wojna-literacka » spis treści

"Wojna literacka". Relacje między pisarzami w kraju i na emigracji w latach 1945-19641. Wstęp2. Sytuacja pisarzy w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

 2.1. Polityka kulturalna PPR/PZPR

 2.2. Styl i tematyka literatury w okresie socrealizmu

 2.3. Postawy literatów polskich wobec reżimu3. Sytuacja polskich literatów na emigracji

 3.1. Główne kierunki emigracji. Podstawowe trudności literatów tworzących na obczyźnie.

 3.2. Próby ujednolicenia emigranckich ośrodków literackich i związane z nimi trudności. Charakterystyka ośrodków.4. Poetycka walka z emigracją: zły bohater, gorszy Polak

 4.1. Obraz emigranta w twórczości polskich pisarzy

 4.2. Obraz literata z PRL-u w twórczości emigracyjnej

 4.3. Polemiki prasowe i utwory satyryczne jako element „walki” kraju z emigracją

 4.4. Literacki spór reprezentantów emigracji5. Zakończenie6. Bibliografia:

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.