www.eprace.edu.pl » wojna-literacka » Bibliografia:

Bibliografia:

Źródła drukowane:

 1. A. Bobkowski, Szkice piórkiem, Warszawa 1995

 2. M.A. Boniecka, Ucieczka za druty, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1975

 3. T. Borowski, Pieśń, [z:] http://members.chello.pl/j.uhma/borowski.html

 4. J. Brzechwa, Gryps do Jana Lechonia, [w:] M. Hemar, Moja przekora, Kraków 2001

 5. M. Dąbrowska, Dzienniki powojenne 1945-1965, t1-t3, Warszawa 1996

 6. K. I. Gałczyński, Poemat dla zdrajcy, „Nowa Kultura”, 1952, nr 3.

 7. J. Garliński, Po wielu latach. Rozmowa z Jerzym Giedroyciem, „Pamiętnik literacki”, t XI, Londyn 1987

 8. W. Gombrowicz, Dziennik, 1957-1961, Kraków 1986

 9. W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk, Kraków-Wrocław 1986

 10. M. Hemar, Wiersz do poety reżymu, [w:] M. Hemar, Moja przekora…

 11. M. Hemar, Narada satyryków, [w:] M. Hemar, Moja przekora…

 12. M. Hemar, Odpowiedź Brzechwie, [w:] M. Hemar, Moja przekora…

 13. S. Kisielewski, Abecadło Kisiela, Warszawa 1990

 14. J. Lechoń, Dziennik, t. 1, Londyn 1967

 15. J. Lechoń, Dziennik, t. 2, Londyn 1970

 16. Cz. Miłosz, Być emigrantem, [w:] Życie na wyspach, Kraków 1997

 17. Cz. Miłosz, O podróżach w czasie, Kraków 2004

 18. Cz. Miłosz, Traktat moralny, [z:] http://basiaacappella.wordpress.com/traktat-moralny/

 19. Cz. Miłosz, Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami, Kraków 1998

 20. Cz. Miłosz, Zniewolony umysł, Kraków 1990

 21. J. Surynowa-Wyczółkowska, Teresa dziecko nieudane, Londyn 1961

 22. J. Surynowa-Wyczółkowska, Gringa, Londyn 1968

 23. J. Surynowa-Wyczółkowska, Jesień Gringi, Londyn 1976

 24. J. Tuwim, Do Józefa Wittlina [w:] Listy do przyjaciół – pisarzy, Warszawa 1979

 25. L. Tyrmand, Dziennik 1954, Warszawa 1989

 26. A. Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony, Londyn 1981

 27. A. Ważyk, Poemat dla dorosłych, [z:] http://www.wiersze.annet.pl/w,,8433

 28. K. Wierzyński, „Dlaczego nie wracamy”. Głos pisarzy w wolnym świecie, Londyn 1956

Monografie i opracowania:

 1. A. Albert, Najnowsza historia Polski. 1914-1993, t1-t2, Warszawa 1995

 2. S. Barańczak, O przyjaciołach, tłumaczeniach, Ameryce i pisaniu wierszy [w:] P. Szewc, Wolność i współczucie. Rozmowy z pisarzami, Kraków 2002

 3. J. Bielatowicz, Literatura na emigracji, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1998

 4. B. Bierut, O upowszechnieniu kultury, Warszawa 1948

 5. A. Bikont, J. Szczęsna, Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu, Warszawa 2006

 6. J. Eisler, List 34, Warszawa 1993

 7. R. Habielski, Niezłomni nieprzejednani. Emigracyjne „Wiadomości” i ich krąg 1940-1981, Warszawa 1991

 8. J. Jarzębski, Pożegnanie z emigracją. O powojennej prozie polskiej, Kraków 1998

 9. W. Kaczocha, Rozważanie nad modelem kultury socjalistycznej w Polsce, Warszawa 1981

 10. J. Kossak, Rozwój kultury w Polsce Ludowej, Warszawa 1974

 11. A.S. Kowalczyk, Giedroyc i „Kultura”, Wrocław 1999

 12. J. Pasterska, „Lepszy” Polak? Obrazy emigranta w prozie polskiej na obczyźnie po 1945 roku, Rzeszów 2008

 13. J. Siedlecka, Obława. Losy pisarzy represjonowanych, Warszawa 2005

 14. J. Trznadel, Hańba domowa, Lublin 1990

 15. A. Werner, Krew i atrament, Warszawa 1997

 16. T. Wilkoń, Między konwencją a arkadią. Szkice o poezji polskiej XX wieku, Katowice 2001

Artykuły naukowe:

 1. K. Braun, Los i etos polskiego pisarza emigracyjnego, [w:] Proza polska na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia, pod red. Z. Andersa, J. Pasterskiego i A. Wal, Rzeszów 2007

 2. M. Borowicz, Inżynierowie dusz, [w:] „Zeszyty historyczne” 1963, nr 3

 3. D. Heck, Zygmunt Nowakowski jako pisarz zapomniany, [w:] Proza polska na obczyźnie…

 4. S. Jankowiak, Rozliczenie w socrealizmem – VII zjazd Związku Literatów Polskich [w:] „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2002, nr 10 (21), s. 53

 5. M. Klecel, Socrealizm dla dorosłych i dla dzieci, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2001, nr 11

 6. M. Lutomierski, O poetyce listu do redakcji na przykładzie emigracyjnego tygodnika „Wiadomości” z lat 1955-1958, [w:] Proza polska na obczyźnie…

 7. S.S. Nicieja, Polemika Hemara z Brzechwą, „Dekada literacka” 1992

 8. S.S Nicieja, Zygmunt Nowakowski – Rejtan na emigracji, „Dekada literacka” 1992, nr 14

 9. J. Pasterska, Między najjaśniejszą a Kartoflandią. O spotkaniach polskich emigrantów przy pomnikach, [w:] Proza polska na obczyźnie…

 10. A. Supruniuk, M.A. Supruniuk, Grydzewski, heurysta i erudyta, [w:] Twarze emigracji. Wierzyński, Hłasko, Gombrowicz, Stempowski, Grydzewski. Oprac. i red. M.A. Supruniuk. Toruń 1999,

 11. T. Terlecki, Emigracja polska wczoraj i dziś [w:] Emigracja naszego czasu, pod red. N. Taylor-Terleckiej i J. Święcha, Lublin 2003

 12. T. Terlecki, Jasna uchwała i zmącona dyskusja [w:] Emigracja naszego…

 13. J. Trznadel, O polskim więzieniu myśli, „Arcana” 2005, nr 64-65

 14. N. Tylor-Terlecka, Stosunek »polskiego Londynu« do literatury krajowej, [w:] Proza polska na obczyźnie…

 15. V. Wejs-Milewska, Krytyka jako naglący monit, [w:] Proza polska na obczyźnie…

Artykuły prasowe:

 1. A. Bikont, J. Szczęsna, O nowej hucie to poemat, „Gazeta Wyborcza” 2000 [z:] http://niniwa2.cba.pl/towarzysze_nieudanej_podrozy_06.htm

 2. A. Bikont, J. Szczęsna, Sprawa Miłosza, [z:] http://wyborcza.pl/1,75515,2241208.html

 3. A. Frenidorf, Socrealistyczny świat poezją pisany, [z:] http://histmag.org/?id=1700

 4. J. Głęmbocka, Mnie ta ziemia droższa od innych, [z:] http://www.czaswarszawski.pl/artykul.php?id_a=1075&id=122)

 5. W. Gombrowicz, Listy do Redakcji, „Kultura” 1956, nr 12

 6. G. Herling-Grudziński, O wygnaniu, „Kultura” 1992, nr 9

 7. W. Iwaniuk, Listy do Redakcji, „Kultura” 1957, nr 4

 8. M. Kierczyńska, O realizmie socjalistycznym, „Nowa kultura” 1950, nr 17

 9. Leon Kruczkowski, Pisarz w Polsce Ludowej, „Nowe Drogi” 1947, nr 1

 10. P. Lisiewicz, Falset proroka [z:] http://niniwa2.cba.pl/antoni_slonimski.htm

 11. S. Mackiewicz, Bunt na kolanach, „Wiadomości” 1956, nr 12

 12. A. Michnik, Jan Józef, ambasador marzeń, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 210

 13. Cz. Miłosz, Nie, „Kultura” 1951, nr 43

 14. Cz. Miłosz, Nie mając do nikogo szczególnej pretensji…, [z:] http://www.tygodnik.com.pl/apokryf/09/milosz1.html

 15. Cz. Milosz, Odpowiedź, „Kultura” 1951, nr 50

 16. D. Pszczółkowska, Dziękujemy ci Churchill, „Gazeta Wyborcza” z 4 stycznia 2006

 17. S. Piasecki, Magiel marksistowski, „Wiadomości” 1952, nr 12

 18. A. Pierzchała, M. Kuc, Czesław Miłosz 1911-2004 [z:] http://wyborcza.pl/1,75475,1956033.html

 19. A. Słonimski, Amerykanin, „Nowa Kultura” 1952, nr 23

 20. A . Słonimski, Odprawa, „Trybuna Ludu” 1951, nr 307

 21. W. Sokorski, O sztukę realizmu socjalistycznego, „Nowe Drogi” 1949, nr 4.

Źródła internetowe:

 1. Archiwum „Wiadomości” [z:] http://www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji/Wiadom1.htm

 2. Poeci na służbie [z:] http://www.dziennik.pl/wydarzenia/kroniki-prl/article351102/Poeci_na_sluzbie.html?service=print

 3. Radziecka koncepcja sztuki – narodziny socjalizmu realistycznego, z: http://free.of.pl/p/prl/pdstr/112.htm

 4. Strona internetowa dotycząca poświęcona Markowi Hłasce:http://www.marekhlasko.republika.pl/01_zycie/z_05.htm

 5. Zniewolony umysł – opracowanie, [z:] http://zniewolony-umysl.klp.pl


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.