www.eprace.edu.pl » wojna-literacka » Sytuacja pisarzy w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

Sytuacja pisarzy w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

Wiemy już teraz, że sztuka nie jest prawdą”

Pablo Picasso

Sztuka jest wycinkiem rzeczywistości”

Emil ZolaPodrozdzialy w tym rozdziale:


Polityka kulturalna PPR/PZPR


Styl i tematyka literatury w okresie socrealizmu


Postawy literatów polskich wobec reżimu


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.