www.eprace.edu.pl » wojna-literacka » Poetycka walka z emigracją: zły bohater, gorszy Polak

Poetycka walka z emigracją: zły bohater, gorszy Polak

Lecz marnieć od naszej wzgardy

tym, którzy pióro i łom

rzucili, z wrogiem w zmowie

aby podpalić nasz dom”

A. Słucki, Dezerter


Sierpem i młotem. Cóż za szmata

Pod pozorami literata”

M. Hemar, Wiersz do poety reżymuPodrozdzialy w tym rozdziale:


Obraz emigranta w twórczości polskich pisarzy


Obraz literata z PRL-u w twórczości emigracyjnej


Polemiki prasowe i utwory satyryczne jako element „walki” kraju z emigracją


Literacki spór reprezentantów emigracji


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.