www.eprace.edu.pl » wojna-literacka » Sytuacja polskich literatów na emigracji

Sytuacja polskich literatów na emigracji

Będziemy walczyć wolnym słowem w imieniu zmuszanej

coraz bardziej do milczenia polskiej niezależnej myśli”

J. Giedroyć

Jedynym sposobem przeciwko utracie orientacji jest ustalić

sobie na nowo swoje własne północ, wschód, zachód i południe”

Cz. MiłoszPodrozdzialy w tym rozdziale:


Główne kierunki emigracji. Podstawowe trudności literatów tworzących na obczyźnie.


Próby ujednolicenia emigranckich ośrodków literackich i związane z nimi trudności. Charakterystyka ośrodków.


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.