www.eprace.edu.pl » wojna-literacka

"Wojna literacka". Relacje między pisarzami w kraju i na emigracji w latach 1945-1964

Autor:

Ewa Frączek

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

praca magisterska

Promotor:

Prof. dr hab. Janusz Wrona

Recenzent:

Prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski

Uczelnia:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunek:

Międzywydziałowe Studia Filozoficzno-Historyczne

Data powstania:

2009-09-20

Data zamieszczenia na portalu:

2010-09-07 22:58:20

Opis pracy:

Praca powstała pod kierunkiem Profesora Janusza Wrony z Zakładu Historii Społecznej XX wieku. Dotyczy trudnych relacji między pisarzami w kraju i na emigracji w latach powojennych. Praca została zakwalifikowana do XV edycji konkursu im. Jana Józefa Lipskiego (2009), organizowanego przez Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita.
komentarze

W tekście wkradł się błąd. We fragmencie dotyczącym Marii Bonieckiej piszę, że "została usunięta z Partii". Zamiast tego powinna się znaleźć fraza "usunięta z redkacji". Boniecka w Partii nigdy nie była.

skomentowano: 2010-11-20 17:26:55 przez: autorka

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.